لوله کشی

زمینه 2

لوله کشی

انجام لوله کشی ساختمان ها، تشخیص نشتی و ترکیدگی لوله ها و تعمیر آن